ⓘ Клисура, географија. Клисура, кланец или дервен – тесна и длабока речна долина со високи и стрмни страни. Клисури настануваат под дејство на флувијалната или ре ..

                                     

ⓘ Клисура (географија)

Клисура, кланец или дервен – тесна и длабока речна долина со високи и стрмни страни.

Клисури настануваат под дејство на флувијалната или речна ерозија. Клисурите се долини во речните текови кои настануваат со селективна ерозија на карпите, така што просторите со потврди карпи се стрмни и тесни. Кај нас постојат бројни клисури - Дреновска, Демиркаписка, Бродска, Скочивирска и др.

Доколку клисурите се протегаат во помала должина тогаш се именуваат како сатески, се јавуваат во композитни долини на големи реки.

                                     
  • Клисура може да се однесува на: Клисура географија тесна и длабока речна долина со високи и стрмни страни. Клисура Демиркаписко село во Општина
  • штети и денес е опеан во многу народни песни. Руговска Клисура Белодримска Клисура Географија на Косово Координати: 42 11 17 N 21 16 05 E 42.188 N
  • на влезот во клисурата. Ова клисура е една од најпознатите туристички места во Република Косово. Руговски Планини Географија на Косово Туристички водич
  • селото во Костурско, погл. Клисура Костурско Клисура - село во Општина Демир Капија, во околината на градот Демир Капија. Клисура - село во Тиквеш. Од Демир
  • Географија на Република Македонија - поим со кој се опфаќаат релјефните, хидрографските и климатските карактеристики на државата. Република Македонија
  • Клисура на грчки: Κλεισούρα, Клисура е село во Егејска Македонија, Околија Костур. Во македонската историја, историјата на илинденскиот период, како
  • Високо или Викос грчки: Φαράγγι του Βίκου - длабока клисура во Пинд, во областа Епир. Се наоѓа на јужната страна на планината Тимфи и е со должина од
  • Бислимска Клисура - мала клисура на реката Пчиња што се протега од вливот на Кумановска Река до селото Пчиња. Долга е 6, 5 км. Оддалечена е 5 км од градот
  • Кресненска Клисура бугарски: Кресненски пролом, Кресненско дефиле или Кресненска клисура - осма клисура по течението на реката Струма, меѓу Малеш на
  • Клисура - село во Горноџумајско, денес во Општина Горна Џумаја на Благоевградската област, Бугарија.