ⓘ Езотерична космологија е космологија која е суштински дел од езотеричниот или окултниот систем на размислување. Речиси секогаш се занимава со овие теми: еманаци ..

                                     

ⓘ Езотерична космологија

Езотерична космологија е космологија која е суштински дел од езотеричниот или окултниот систем на размислување. Речиси секогаш се занимава со овие теми: еманација, инволуција, еволуција, епигенеза, нивоа на постоење или повисоки светови, хиерархија на духовните суштества, космички циклуси, јога или духовни техники за самоподобрување, и мистични и алтернативни состојби на свеста.

Езотеричната космологија покрива многу од темите со кои се занимаваат религиозната космологија и филозофската космологија, како на пример почетокот, целта и судбината на универзумот, на свесноста и на постоењето. Поради тоа, понекогаш е тешко да се одреди каде завршува религијата или филозофијата, а започнува езотеријата и окултизмот. Сепак, езотеричната космологија се разликува од религијата во својата пософистицирана градба на мислата, која е интелектуално сфаќање, а не верба, а од филозофијата според истакнувањето на техниките за духовна трансформација.

Примери на езотеричната космологија може да се најдат во следните правци: гностицизам, неоплатонизам, тантра, Кабала, суфизам, јога, теозофија, антропозофија, космичката традиција на Макс Теон, учењето на Шри Ауробиндо, Мехер Баба, Четвртиот пат на Гурдјеф и Успенски, во неопаганизмот и многу други њу ејџ учења.

                                     
 • во македонскиот јазик, д - р Толе Белчев, Скопје, 2002, ISBN 9989 - 43 - 192 - 2. Теозофија историја на филозофијата Теозофско друштво Езотерична космологија
 • така и не сите религии го прифаќаат постоењето на овие записи. Езотерична космологија Besant, Annie and Leadbeater, C.W. Man: How, Whence, and Whither
 • Coldcut од 1997 година. Портал: Астрономија Голема експлозија Космологија Езотерична космологија Договор за вселената Stephen Hawking s Universe - why is the
 • Астрологија Нумерологија Теозофија Мистицизам Гностицизам Илуминизам Езотерична космологија Алхемија Неопаганизам Езотерија Окултизам Херметизам Кабала Њу
 • Астрологија Нумерологија Теозофија Мистицизам Гностицизам Илуминизам Езотерична космологија Алхемија Неопаганизам Езотерија Окултизам Херметизам Кабала Њу
 • Тома Аквински се обидел да ги спои грчко - римските филозофски концепти и космологија со христијанството. Во времето на ренесансата, грчката и римската митологија
 • Астрологија Нумерологија Теозофија Мистицизам Гностицизам Илуминизам Езотерична космологија Алхемија Неопаганизам Езотерија Окултизам Херметизам Кабала Њу
 • Астрологија Нумерологија Теозофија Мистицизам Гностицизам Илуминизам Езотерична космологија Алхемија Неопаганизам Езотерија Окултизам Херметизам Кабала Њу
 • културни концепти како дел на општеството на Јоруба. Јоруба развиле обемна космологија Накратко, се тврди дека сите човечки суштества поседуваат ајанмо
 • Астрологија Нумерологија Теозофија Мистицизам Гностицизам Илуминизам Езотерична космологија Алхемија Неопаганизам Езотерија Окултизам Херметизам Кабала Њу
 • Астрологија Нумерологија Теозофија Мистицизам Гностицизам Илуминизам Езотерична космологија Алхемија Неопаганизам Езотерија Окултизам Херметизам Кабала Њу
 • Астрологија Нумерологија Теозофија Мистицизам Гностицизам Илуминизам Езотерична космологија Алхемија Неопаганизам Езотерија Окултизам Херметизам Кабала Њу