ⓘ Служба за заштита на природата, Шведска. Службата за заштита на природата е владина агенција во Шведска одговорна за предлагање на регулативи и постапки за зашт ..

                                     

ⓘ Служба за заштита на природата (Шведска)

Службата за заштита на природата е владина агенција во Шведска одговорна за предлагање на регулативи и постапки за заштита на животната средина и нивно спроведување. Основана е во 1967 и е под надлежност на Министерството за животна средина на Шведска. Меѓу другото, службата раководи и со националните паркови во земјата.

Ова е преглед на шеснаесетте еколошки цели на државата

 • нетоксична животна околина
 • богати и разновидни на растителните и животинските организми
 • разновидни земјоделски предели
 • заштитна озонска обвивка
 • бујни мочуришта
 • намалена засегнатост на климата
 • врамнотежена морска околина
 • добра урбана средина
 • одржливи шуми
 • квалитетни подземни води
 • безбедност од зрачење
 • чист воздух
 • здрави езера и потоци
 • величенствени планински предели
 • без еутрофикација
 • само природно закиселување на почвата
                                     
 • паркови во Шведска се под раководство на Службата за заштита на природата швед. Naturvårdsverket Целта на службата за е да создаде систем на заштитени
 • Шведска Национален парк Хамра Служба за заштита на природата Посетено на 26 февруари 2009. англиски Национален парк Хамра - Служба за заштита на
 • парк Енгсе Служба за заштита на природата Посетено на 26 февруари 2009. англиски Национален парк Енгсе - Служба за заштита на природата англиски
 • Форе Список на национални паркови во Шведска Национален парк Готска Санден - Служба за заштита на природата англиски Птици на Готска Санден англиски
 • Служба за заштита на природата Посетено на 26 февруари 2009. англиски Национален парк Тиреста - Служба за заштита на природата англиски Национален
 • паркови во Шведска Национален парк Костерхавет Служба за заштита на природата Посетено на 5 ноември 2009. англиски Мрежно место на националниот
 • Јевлеборг, Шведска на границата помеѓу краиштата Свеаланд и Норланд околу долното течение на реката Далелвен. Национален парк Фернебофјерден Служба за заштита
 • Кралицата на Лапонија Ридските предели во јужниот дел на паркот се прекриени со елки. Stora Sjöfallet National Park Служба за заштита на природата Посетено
 • Иако изучувањето на птиците и науката за природата биле модерни во Британија уште за време на Викторијанската ера, главно предмет на интерес било собирање