ⓘ Географија или земјопис - описна наука која своето внимание го насочува кон опишувањето на планетата Земја. Во потесна смисла, географијата е и природна и опште ..

Креда (период)

Креда - геолошки период кој траел од околу 145 до 66 милиони години. Тоа е третиот и последен период од мезозоикот, како и најдолг. Со скоро 80 милиони години, тоа е најдолгиот геолошки период од целиот Фанерозоик, речиси надминувајќи ги Едијакариум & Криогениј по големина. Името потекнува од латинската крета, "креда", која е обилна во втората половина на периодот. Обично како кратенка се користи симболот К. Креда бил период со релативно топла клима, што резултирало со високи евстатски нивоа на морето што создавало бројни плитки внатрешни мориња. Овие океани и мориња биле населени со сега ...

Доцна креда

Доцната креда - помлада од двете епохи во геолошкиот период на Креда, кој е поделен според геолошката временска скала. Карпестите слоеви од оваа епохаја формираат Горната Креда. Креда е именувана по белиот варовник познат како креда, кој се среќава многу во северна Франција и се може да се види во белите карпи во југоисточна Англија, и датира од ова време.

Нина Николова

Николова дипломирала на Универзитетот во Софија во 1991 година, дипломирала географија. Таа ја одбранила докторската дисертација "Промени во температурата на воздухот во планинскиот дел на Бугарија" на 27 февруари 1991. Од февруари 1999 година до јануари 2000 година, таа била специјалист во Институтот за метеоролошки истражувања во Tsukuba, Јапонија, каде што спроведе истражување за глобалните и регионалните климатски промени. Од 2001 година била назначена за асистент, а потоа за главен асистент на Катедрата за климатологија, хидрологија и геоморфологија на Геолошкиот и географскиот факулт ...

Џенет Френклин

Janet Френклин е американски географ, ботаничар и екологист за предели. Таа во моментов е истакнат професор по биогеографија на Одделот за ботаника и растителни науки на Универзитетот во Калифорнија, Риверсајд. Работата на Френклин се фокусира на употребата на техники за далечинско откривање за моделирање и разбирање на растителни предели. Таа даде значителен придонес во студијата за промена на пејзажот предизвикан од луѓе и предвидливото мапирање на вегетацијата. Во последниве години, голем дел од нејзината работа се фокусира на климатските промени, и сегашни и историски. Френклин е член ...

Мочуриште Запата

Мочуриштето Запата се наоѓа на полуостровот Запата во јужната провинција Матанзас на Куба, во општината Сиенага де Запата. Се наоѓа на помалку од 150 километри југоисточно од Хавана.

Ненси Бертлер

Ненси Бертлер е истражувач на Антарктикот, која предводела големи иницијативи за испитување на историјата на климата, користејќи јадра од мраз на Антарктикот, а позната е по своето раководство на Програмата за развој на климата на островот Рузвелт. Таа е associate професор на Антарктичкиот центар за истражување на Victoria University of Wellington во Нов Зеланд.

Сара Е. Гергел

Сара Е. Гергел е американски екологист и професор на Одделот за шуми и науки за заштита на Универзитетот во Британска Колумбија, Канада. Таа е влијателен екологист на пејзажи, позната по своите истражувања што ги поврзуваат пејзажите и реките, и нејзината улога во зајакнувањето на обуката во практиката на еколошката сцена.

Хелена Гуалинга

Сумак Хелена Сирен Гуалинга - автохтонски и еколошки активист за човекови права од кечуанската заедница во Пастаса, Еквадор.

Берленгаш

Берленгаш е португалски архипелаг кој се состои од мали атлантски острови 10 до 17 километри од брегот на Пениче, Португалија, во регионот Оесте. Овие острови традиционално им биле познати на британските морепловци како "Бурлингите". Единствениот населен остров е неговиот најголем остров, Берленга Гранде, иако во архипелагот во моментов нема трајно живеалиште. Останатите острови се групирани во две групи островчиња, островчињата Естелас и островите Фарилхоес-Форкадос.

Босански Петровац

Босански Петрoвaц - град и седиште на истоимената општина во западна Босна и Херцеговина, односно во ентитетот Федерација Босна и Херцеговина, на крстопат на патиштата Бихаќ - Јајце и Јајце - Дрвар.

                                     

ⓘ Географија

Географија или земјопис - описна наука која своето внимание го насочува кон опишувањето на планетата Земја. Во потесна смисла, географијата е и природна и општествена наука, бидејќи ги проучува и опишува сите форми на земјината површина и сите природни појави што настануваат на неа и во атмосферата од една, и населението и неговата стопанска дејност, од друга страна. Исто така, географијата ја опишува и проучува разместеноста на природните богатства, растителниот и животинскиот свет на Земјата.

Човекот отсекогаш се интересирал за светот околу себе. Токму тоа е и причината што зачетоците на географијата како наука се појавиле уште во античко време. Обично таа се развивала со развојот на трговијата и морепловството, а уште поинтензивно се развива подоцна, во времето на големите географски откритија. Во антиката, многу народи ја развивале географијата, како Старите Грци, Арапите, Старите Римјани и други. Од последниве, најистакнати географи биле Птоломеј и Страбон. Птоломеј е и еден од првите географи кои ја опишале територијата на Македонија.

Во најопшта смисла, географијата се дели на општа и регионална посебна. Навлегувајќи во различните сфери од нејзиното проучување, условило нејзина поделба на повеќе географски дисциплини, како што се:

 • Геоекологија, која е интердисциплинарна наука на географијата и екологијата
 • Педогеографија, чијшто предмет на проучување е разместеноста на почвите на Земјата
 • Економска географија, ја проучува и опишува разместеноста на природните богатства на Земјата
 • Палеогеографија, која го проучува геолошкото минато на планетата Земја
 • Картографија, или цртање на географски карти мапи, наука која ја претставува земјината површина на географска карта или глобус
 • Физичка географија, чијшто предмет на проучување се физичките особини на Земјата релјеф, светско море и слично
 • Хумана географија, која го проучува стилот и начинот на живот на човекот во одреден регион или држава, како и неговата стопанска дејност
 • Биогеографија, интердисциплинарна наука меѓу географијата и биологијата, ја проучува разместеноста на живиот свет на Земјата
 • Политичка географија, ја опишува политичката поделба на светот

и други дисциплини.

                                     
 • Економска географија или стопанска географија - релативно млада научна географска дисциплина. Нејзината појава и формирање е сврзано со развитокот на
 • Географија на Република Македонија - поим со кој се опфаќаат релјефните, хидрографските и климатските карактеристики на државата. Република Македонија
 • Физичката географија исто така позната како геосистем или физографија е една од двата главни подобласти на географијата. Физичката географија е таква
 • Нотингем Њукасл на Тајн Плимут Стоук на Трент Шефилд Географија на Обединетото Кралство Географија на Шкотска Географија на Велс Предлошка: Англија: Теми
 • Социјалната географија е една од двете главни под - области на дисциплината на географијата. Социјалната географија е гранка на општествените науки која
 • Општествената географија - дел од хуманата географија која е најблиско поврзана со општествената теорија општо, а особено со социологијата, занимавајќи
 • Маршалските Острови, тогаш тој е најсеверна точка. Маршалски Острови Географија на Океанија Острови во Маршалските Острови Светска книга на факти на
 • Στράβων е старогрчки историчар, географ и филозоф. Ги напишал делата Географија Γεογραφικά којашто е поделена на 17 книги, и Историски записи Роден
 • македонскиот јазик Димитров, Никола Котески, Цане 2015 ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА PDF Универзитет Гоце Делчев Штип. ISBN 978 - 608 - 244 - 216 - 7. Посетено
 • се шири во 19 век. Повеќето се католици. Кирибати Острови во Кирибати Географија на Океанија Оваа статија поврзана со Кирибати е никулец. Можете да ѝ
 • еколошка географија антропогеографија: урбна географија културна географија стопанска географија политичка географија историска географија маркетиншка
 • заливот со островот Хајнан се граничат со заливот од исток. Географија на Кина Географија на Виетнам Инцидентот во Заливот Тонкин Гуанхи China to hold
                                     

Евгенија Николаевна Синскаја

Евгенија Николаевна Sinskaya била руска ботаничарка забележана по своите истражувања во раксономијата на растенијата, фитогеографијата, формирањето на видовите и генетиката. Таа била раководител на Одделот за таксономија, екологија и географија на Институтот за растителна индустрија.

                                     

Фиш (Намибија)

Реката е долга 650 километри долга и тече од планината Науклуфт, која е на 150 км оддалеченост од Мариентал. Оттука, текот е целосно блокиран, и реката добива вода од околни мали притоки. Течението е сезонско, каде во зима скоро и да се исушува. И покрај ова, на течението на реката се наоѓа Кањонот на реката Фиш. Овој кањон е 160 километри долг и има длабочина од 550 метри. Реката Фиш се влева во реката Орање на границата со ЈАР, на 100 км оддалеченост од Атлантскиот Океан.